Ett välbesökt föredrag och årsmöte

Tisdagen den 18 januari bjöd FASAD in sina medlemmar till ett föredrag av Gustav Bergström i samband med föreningens årsmöte. Vi fick chansen att låna Bio Capitols stora salong där allt kunde genomföras tryggt och enkelt i linje med rådande restriktioner. Tack till Katarina Lorentzon som gav oss denna möjlighet!

Gustav Bergström är generalsekreterare för vår vänförening Renoveringsraseriet och under namnet Rävjägarn har han gjort sig bemärkt som en stridbar förkämpe mot sönderrenoveringar och förvanskningar i form av fönsterbyten och utblåsta originalkök.

Sammanlagt var vi 25 personer som samlats för att lyssna på Gustavs intressanta föreläsning i vilken han berättade om Renoveringsraseriets arbete med att uppmärksamma uppseendeväckande fall från hela landet där vårt byggda kulturarv monteras ner eller, vilket flera lyckade exempel visade, faktiskt bevaras av kunniga och hänsynsfulla fastighetsägare. I några fall har Renoveringsraseriet kunnat påverka olika aktörer i rätt riktning. Bra jobbat!

Många av föreläsningens åhörare stannade också kvar för att ta del av FASAD:s årsmöte. 2021 års verksamhetsberättelse presenterades i vilken vi bland annat lyfte vår utställning Rivningsraseriet, vår synlighet i media och ett urval av de fall som vi arbetat med under året. I våra mål för nästkommande verksamhetsår nämnde vi bland annat våra avsikter att återuppta vårt vilande samarbete med Institutionen för Kulturvård och som ett led i det visa upp vår utställning också där. Vi vill arrangera historiska stadsvandringar och bland alla nu hotade byggnader koncentrera oss lite extra på dessa fall:

– Renströmsparken: Humanistiska biblioteket och F.d. Kjellbergska gymnasiet

– Apteringsverkstan

– Tredje Långgatan/Nordhemsgatan

Till att bilda ny styrelse utsågs Frida Nerdal, Kerstin Olsson, Ola Nylander, Daniel Simonsberg, Filip Laurits, Monica Bengtson och Josefin Winberg. Till ordförande utsågs Filip Laurits.

Redovisning av föreningens finanser 2021.

< Tillbaka till Inlägg