Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Föreningen FASAD!

Som ideell förening är det viktigt att kunna uppvisa att många står bakom föreningens arbete och värderingar genom ett starkt medlemsunderlag. Det gäller naturligtvis också för FASAD. Att många stödjer vårt arbete gör vårt budskap starkare. Som medlem har du också inflytande, eftersom det är medlemmarna som varje år med och utser föreningens styrelse och tar beslut om andra för föreningen avgörande frågor. Alla medlemmar är dessutom välkomna på föreningens styrelsemöten och har möjlighet att påverka under hela verksamhetsåret, även om styrelsen har det högsta ansvaret för att föra föreningens arbete framåt.

FASAD tar inte emot några löpande bidrag, utan är beroende av donationer och allra främst medlemsavgifter för att ha råd att driva kampanjer och anordna aktiviteter. Våra utgifter kan bestå av till exempel kostnader för trycksaker eller arvoden till fotografer eller andra externa kompetenser som anlitas vid något av våra arrangemang. Dessutom krävs det ofta av kommuner eller fonder att en förening som ansöker om bidrag ska ha en lista över medlemmar som betalar en årlig avgift. Medlemsavgiften är ett tecken på att en person frivilligt har valt att stödja föreningen. Därför hoppas vi att du som stödjer vårt arbete och vill bli medlem i Föreningen FASAD också vill betala årsavgiften på 100 kronor.

För att bli medlem, fyll i och skicka in medlemsformuläret nedan och swisha samtidigt 100 kr till 123 318 39 85. Skriv ”Medlem 2024” i meddelandefältet.

Du kan även betala med bankgiro 5371-3921. Glöm inte att skriva ditt namn så att vi kan koppla ihop dig med din insättning.

Tack för ditt stöd!

    Bli medlem