Valhallabadet

SKRIV PÅ VÅR NAMNINSAMLING FÖR ATT RÄDDA VALHALLABADET!

*

Den gamle simmaren Sixten Högberg ägnade mer än halva sitt liv åt att ett badhus av internationell klass skulle byggas i Göteborg. År 1956 stod Valhallabadet färdigt. Ritningarna från 1948 av den kände göteborgsarkitekten Nils Olsson belönades med en bronsmedalj vid OS i London samma år.

Med fasader i tegel och sin något industriella karaktär är Valhallabadet en naturlig och omistlig pendang till Södra Gårdas gamla industribebyggelse på andra sidan Mölndalsån. Förutom byggnadens arkitektoniska värde är Nils Wedels mosaikkonstverk på simhallens gavelväggar ett signum för badet och välbekanta för den halva miljonen göteborgare som besöker det varje år.

Planerna på rivning bottnade ursprungligen i en utredning om hur det desperat omhuldade evenemangsområdet kan utvecklas och först och främst hur Scandinavium, som ansågs föråldrat, kan ersättas. Möjligheten att kunna gå torrskodd från hotellrummet på Gothia Towers till arenakonserten var det pådrivande argumentet för att placera den nya arenan där Valhallabadet och tillhörande sporthall ligger idag. Med tiden lämnade man emellertid de planerna men ville ändå riva Valhallabadet till förmån för ett ”upplevelsecenter” med tonvikt på handel, caféer och restauranger, eller mindre eufemistiskt uttryckt, ett köpcenter.

Även dessa planer övergavs så småningom men marken ansågs fortfarande för värdefull och attraktiv för det påstått uttjänta och ålderstigna Valhallabadet.

Ett nytt badhus började planeras, som skulle locka till sig badsugna västsvenskar från hela Västra Götaland-regionen, men också ha kapacitet för stora internationella tävlingar. Men en placering i Gullbergsvass lera skulle göra bygget till Sveriges dyraste badhus med en prislapp på tre miljarder kronor. Detta samtidigt som det skulle kosta ett par hundra miljoner att renovera Valhallabadet.

Valhalla är i dag akut hotat

Hösten 2020 gav kommunen fastighetsägaren Higab uppdrag att utreda hur mycket det skulle kosta att renovera Valhallabadet för att hålla under lång tid framöver. Utredningen visade att det var möjligt men trots det har kommunen beslutat att ersätta badet, i samband med att man uppför en multiarena på området.

Planeringen pågår. Endast Miljöpartiet är uttalat för att bevara badet till eftervärlden. Kristdemokraterna är heller inte med i uppgörelsen.

Länsstyrelsen har trots att man tidigare hänvisat till att skedet var för tidigt när badet inte var hotat, och nu menar att det är för sent eftersom det är rivningshotat, beslutat sig för att hänvisa till kommunens bristande vilja att bevara badet. Riksantikvarieämbetet har valt att inte överklaga länsstyrelsens beslut.

Foto: Paul Wennerholm och Sanja Peter/Göteborgs stadsmuseum

< Tillbaka till Aktuella fall