Landeriträdgården i Botaniska trädgården

I Göteborgs botaniska trädgård – centralt belägen mellan växthusen och Stora Änggårdens gula herrgårdsbyggnad – ligger Landeriträdgården. Anläggningen började utformas flera år innan Botaniska trädgården invigdes och stod färdig redan 1921. Därmed har Landeriet nu hunnit fira sin 100-årsdag.

Landeriet inramas av de lika gamla, strikt klippta avenbokshäckarna och insidan karakteriseras av samma strama formspråk med raka gångar och kvadratiska trädgårdsrum som efterliknar forna tiders persiska trädgårdar kända som pairi-daeza – paradis. Detta slags trädgård var vanlig vid de landerier som präglade Göteborg på 1800-talet och även om Stora Änggården inte var ett landeri i egentlig mening, utgjorde byggnaden en passande fond för att uppvisa denna trädgårdstyp.

Jämfört med andra delar av parken har Landeriet i stort sett behållit sitt ursprungliga utseende med dess murar, vackra urnor och raka linjer (se bilder ovan). Men där statyn Flora stod en gång finns nu en porlande vattenkälla och som klonarkiv syftar anläggningen idag till att visa upp äldre sorters perenner och lökar värda att bevara ur ett kulturhistoriskt odlingsperspektiv. Landeriet är ett grönt kulturarv på mer än ett sätt.

Nu står Botaniska emellertid inför stora omvälvningar då de gamla växthusbyggnaderna nu kommer att rivas och ersättas av nya växthus, vilka kommer breda ut sig över de kringliggande anläggningarna. Lagom till dess 100-årsdag håller nu Landeriträdgården därför på att avvecklas och därmed försvinner Botaniskas äldsta och bäst bevarade gröna kulturarv. Dess växter kommer till stor del av bevaras och odlas på en ny plats i trädgården, men det arkitektoniska formspråket, inklusive de runda, upphöjda tapetrabatterna som är närmast unika för Botaniska, kommer att försvinna. Kulturmiljöutredningen fastslår att ”borttagande av trädgården förminskar både det kultur- och trädgårdshistoriska värdet kring huvudbyggnaden [Stora Änggården] och Botaniska trädgårdens tillblivelse.” Vi kan inte annat än hålla med.

———————————————————————————————

I slutet av januari 2024 togs första spadtaget i Landeriträdgården för bygget av de nya växthusen, vilket alltså innebar slutet för denna anrika del av Botaniska trädgården.

< Tillbaka till Aktuella fall