F.d. Västgötabanans stationshus

Västgötabanan var en smalspårig järnvägslinje som invigdes 1900 och trafikerades fram till 1989. Det första stationshuset uppfördes vid Lilla Bommen i samband med järnvägslinjens anläggande men ersattes 1931 av ett nytt stationshus i modernistisk arkitektur i direkt anslutning till Göteborgs Centralstation på Burggrevegatan 4 (Åkareplatsen).

Byggnaden är uppförd i gult tegel, med ett fundament i granit och fasadornament i kalksten. Den har samma karaktär som det gamla Posthuset bredvid.

Idag ägs fastigheten av Jernhusen som hyr ut huset till SJ och dess dotterbolag som kör Västtågen för Västrafik. Det rymmer bland annat kontor, trafikledning och personallokaler för tågvärdar, lokförare, växlare och städare.

Hot

Ända sedan 1970-talet har det diskuterats olika planer på en bangårdsviadukt över järnvägsspåren från Polhemsplatsen vid Göteborgs Centralstation. Anledningen till att bygga denna viadukt är att avlasta den hårt trafikerade vägen förbi det gamla Posthuset, Centralstationen och Nils Ericsonterminalen. Här samsas bilar, lastbilar och taxibilar med de åtta busslinjer som har sina hållplatser här.

Under de femtio år som planerna diskuterats har det ännu inte fattats något formellt beslut för bangårdsviadukten. Men skulle den ha sitt utgångsläge från Polhemsplatsen, skulle rampen behöva placeras precis där det gamla stationshuset står idag.

Byggnadens kulturhistoriska värde

Stationshuset är, som de flesta av Göteborgs hotade byggnader, upptaget i Göteborgs bevarandeprogram.

Järnvägsområdet, till vilket F.d. Västgötabanans stationshus hör, ”är kommunikationshistoriskt intressant med en lång tradition som berättar om järnvägens och kommunikationsmiljöns tillkomst och utveckling under mer än 150 år”. Så står att läsa i en kulturmiljöbeskrivning framtagen 2014. Vidare:

Den tidiga berättelsen går fortfarande att läsa av genom de bevarade byggnaderna – centralstationen, bergslagsbanans stationsbyggnad och F.d. Västgötabanans stationshus. Stationshusen berättar också om de enskilda och privata järnvägsföretag som etablerade sig i området under 1800-talet.

Alternativ

Ett alternativ som lagts fram under senare år är att i stället placera rampen ett par kvarter längre österut, vilket skulle kunna skona det gamla stationshuset men å andra sidan hota andra byggnader.

< Tillbaka till Aktuella fall