Tipsa oss!

Göteborg är en stor stad och överallt pågår eller planeras stadsbyggnadsprojekt som i varierande grad har inverkan på Göteborgs byggda eller gröna kulturarv. Även om vi inte har möjlighet att engagera oss aktivt i alla olika ärenden, försöker vi hålla oss ajour med händelseutvecklingen i vår stad. Men för det behöver vi din hjälp.

Vi är beroende av våra medlemmar och följare för att få kännedom om alla för oss relevanta fall. Känner du till någon hotad byggnad eller stadsmiljö i Göteborg som kan vara ett fall för FASAD? Det kan gälla en observation av en byggnad i misstänkt förfall eller värdefulla insikter i ett byggprojekt med potentiella konsekvenser för vårt byggda kulturarv. Tipsa oss genom med hjälp av formuläret intill!

    Jag vill tipsa om...