Evenemang

Seminarium om Göteborgs byggda kulturarv

Vilket ansvar har politiken för det byggda kulturarvet? Vilken möjlighet har man som medborgare att påverka hur staden förändras? Är lämpligt att ändra detaljplaner för att skydda de äldre delarna av staden? Det är några av frågorna som ställs i detta panelsamtal, arrangerat av Röhsska museet, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Föreningen FASAD, Chalmers och Centrum för Byggnadskultur.

I panelen: Ola Nylander, professor i byggnadsdesign vid Chalmers tekniska högskola, Adam Cwejman, politisk redaktör för Göteborgs-Posten och Ann Catrine Fogelgren, ordförande i kulturnämnden och vice ordförande i byggnadsnämnden. Moderator: Malin Lernfelt från Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Hela seminariet finns att se på FASADs Youtube-kanal.