Per Dubbshuset

Att flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader hotas av Sahlgrenskas planerade expansion har nu varit känt i flera år. FASAD har uppmärksammat om rivningshoten i bland annat debattartikeln Stoppa rivningarna av vårt akademiska kulturarv (Göteborgs-Posten 2020-02-05) där vi gick i skarp kritik mot Akademiska Hus rivningsplaner för inte bara Sahlgrenska, utan också Humanistiska biblioteket och gamla Handelshögskolan (revs 2020).

I fallet Sahlgrenska är rivningshotet mot Per Dubbshuset den allvarligaste frågan. Uppfört 1896 har det så stora kulturhistoriska kvaliteter att det av Göteborg försetts med det högsta bevarandeskyddet Q1, vilket kort och gott innebär att byggnaden inte får rivas. Samtidigt är det bara en av flera värdefulla byggnader som kommer att rivas om Akademiska Hus får sin vilja igenom.

Rivningen av just Per Dubbshuset motiveras av att behovet av utbyggd akutsjukvård och en helikopterplatta i anslutning till nuvarande akutintag prioriteras högre än kulturvärdet. Men sedan en tid står det klart att den byggnaden inte längre planeras för dessa ändamål. Flera partier har därför yrkat för återremittering och förslag lades fram om att flytta byggnaden eller att delar av den kan återanvändas

i de nya byggnaderna. Men ändå avses denna byggnad med högsta skyddsklass att rivas.

Om vi lämnar Per Dubbshuset därhän har skarp kritik lyfts även mot projektet i sin helhet från flera håll. Anmärkningsvärt nog kommer en stor del av kritiken från just Sahlgrenska akademin för vilken utbyggnaden till stor del är ämnad. Agneta Holmäng, högsta chef för Sahlgrenska akademin, lyfter i en intervju fram att det inte finns någon lokalbrist, utan tvärtom möjligheter att expandera såväl forskning som utbildning i befintliga lokaler på Medicinareberget.

Agnes Wold, välkänd professor i klinisk bakteriologi, är kritisk dels mot konsekvenserna för kulturarvet men framför allt mot kostnaderna som beräknas uppgå till tre miljarder kronor.

Man måste genomlysa ekonomin i det hela. Det finns ingen annan som betalar. Antingen blir det forskarna, eller skattebetalarna i Göteborg och VG-regionen, säger hon i samma artikel.

Det enda som i själva verket efterfrågas i projektet är labbhuset som i stället kan placeras på andra sidan av sjukhuset, vilket skulle innebära både kortare byggtid och att inga hus behöver rivas.

Detta är bara en del av den kritik som framförts sedan vi sist uppmärksammade om dessa planer. Kommer Göteborgs politiker och Akademiska Hus över huvud taget ta till sig av kritiken eller självsvåldigt jämna Sahlgrenskas byggda kulturarv med marken trots att det finns skonsamma alternativ?

Svaret kom i oktober 2021, då byggnadsnämnden, delvis motvilligt, beviljade rivningslov för Per Dubbshuset. Att en del av fasaden, entrépartiet, planeras att bevaras, valhänt inklämd i den nya byggnadens glasfasad är en klen tröst och inget bättre än ett led i det kulissartade kulturarv som sakta växer fram i vår stad.

Foto: Jesper Hallén, Lindholm restaurering AB och FASAD

< Tillbaka till Aktuella fall