Kv. Merkurius

Gårdshusen till det så kallade Merkurhuset i kvarteret Merkurius på Skeppsbron revs 2019 och var ett av de första fallen som FASAD uppmärksammade om.

Merkurhuset ritades av Ernst Krüger (SKF, Krokslätts fabriker, konserthuset på Heden etc.) och uppfördes 1898-1899 som kontorsfastighet. Merkurhuset är den äldsta bevarade byggnaden på Skeppsbron och försågs med rivningsförbud (Q1) i detaljplanen till skillnad från dess gårdsbyggnader som alltså kunde rivas.

Rivningen 2019 tilläts ske utan någon märkbar debatt eller större reaktioner i media och från allmänheten. Även för FASAD, som då var en nybildad och lite yrvaken förening, kom det som en chock. Ungefär fram till dess hade såväl kv. Merkurius som det intilliggande kv. Redaren (s.k. Kinesiska Muren) varit mer eller mindre rivningshotade, men då budskapet gick ut att Merkurhuset skulle bevaras var det få som visste att de två gårdshusen var undantagna.

De nu rivna gårdsbyggnaderna skapade en gårdsmiljö med en sällsynt, rå originalkaraktär utan motstycke i Göteborg. Fasaderna inklusive dörrar och fönster hade genomgått få eller inga förvanskande förändringar sedan de uppförts för över hundra år sedan. Här gick Göteborg för alltid miste om en genuin stadsmiljö omöjlig att återskapa med moderna medel.

2022 färdigställdes en ny kontorsbyggnad på dess plats tätt intill det gamla Merkurhuset. Byggnaden som ritats av Bornstein Lyckefors tilldelades samma år det prestigefulla Kasper Salin-priset. FASAD ställde sig kritisk till Sveriges Arkitekters val av två skäl. För det första ignorerade juryn (eller kände helt enkelt inte till) att en del av det ursprungliga Merkurhuset revs till förmån för detta bygge. Vi anser att Sveriges Arkitekter behöver ta ett större ansvar för det redan byggda, av kulturhistoriska skäl och för klimatets skull. En byggnad som uppförs på bekostnad av en byggnad som rivs borde inte prisas. 

För det andra håller den prisade byggnaden, som rent stilmässigt inte är utan förtjänster, låg byggnadsteknisk kvalitet. Månader efter dess färdigställande började fog, panel och andra fasadelement lossna från byggnaden. Ett sådant bygge borde helt enkelt inte prisas, utan snarast lyftas fram som ännu ett varnande exempel på byggbranschens utbredda degenerering avseende hantverksskicklighet och materiell kvalitet.  

< Tillbaka till Aktuella fall