Apteringsverkstan, Kviberg

Endast en kvart från Göteborgs centrum finns en slöjdoas. Ett område som varit regemente har blivit en ficka av natur och en liten fyrverkerifabrik har blivit en slöjdverkstad, allt som handen i handsken för slöjdaren Anders Lindberg. Här producerar han dels egen slöjd, på det gröna sättet, mest utan maskiner, men han bjuder också ofta in till kurser och träffar med och för andra slöjdare. Anders har genom goda kontakter lärt sig att det går att hitta prima slöjdmaterial även i stan, något som inte alltid är så lätt, och låter fynden av träd som gallras bort ofta avgöra vilken sorts slöjd det blir.

Så beskriver Slöjdpark Kviberg sin egen verksamhet på sin hemsida.

Bakgrund

Krutbacken slöjd har haft sin verksamhet på denna plats i fem år och har under den tiden bl.a. deltagit i Kulturkalaset, haft slöjdresidens och många hantverkskurser. Men Anders Lindberg, som är en av de som driver verkstan, har verkat i Kviberg i över 25 år. Kring millennieskiftet höll han till nere i närheten av kasernerna där han bl.a. höll kurser för folkhögskole-, grundskole- och gymnasieelever, arbetslösa och kriminalvården. ”En helt kulturpolitiskt relevant satsning med mångfald, barn och unga, kultur och näring i fokus och med regionala och internationella anspråk”, utropade VG-regionens kulturnämnd.

Ändå revs den hantverksby han varit med att bygga upp 2016 och han stod länge utan en permanent plats att verka på. Men när den nya detaljplanen för området skulle antas, lovade kommunen att hantverksbyn skulle få en ny permanent placering och Lindberg fick då hyra Fyrverkerifabrikens gamla lokaler, där verksamheten skulle få fortsätta och utvecklas.

Monica Bengtson och Daniel Simonsberg från FASAD:s styrelse beundrar Anders charmiga snickeriverkstad.

Rivningshot

Men det han fick var ett rivningskontrakt och alltså inte den permanenta lösning som han lovats. Nu vill Fastighetskontoret riva hans verkstad av det enkla skälet att Idrotts- och föreningsförvaltningen inte har något behov av den. Samtidigt syftar detaljplanen för området till att utveckla platsen till ”Sveriges främsta och mest variationsrika område för idrott, hälsa och kultur”. Varför då tvinga bort en väletablerad och hyllad kulturverksamhet som verkat på platsen i över ett kvartssekel? Bevara Krutbackens slöjd och dess fina verkstadsbyggnad!

Apteringsverkstan.

Apteringsverkstan

Den gamla apteringsverkstaden tillhörande Kvibergs regemente uppfördes en bit in på 1930-talet. Här monterade militärerna tändrör i granater och desarmerade blindgångare, går att läsa i Dagens industri 5/9 1996. Denna byggnad har sedan inrymt museum, lektionssal, fyrverkeriverkstad och idag en slöjdverkstad. Mycket av den ursprungliga interiören finns kvar, bland annat takarmaturerna som används och fungerar än idag.

I kommunens bevarandeprogram benämns hela regementsmiljön med byggnader och friområden ha ett mycket stort militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Här framgår också tydligt att de byggnader som finns inom själva regementsområdets yttre delar, såsom Apteringsverkstan, och som använts i den militära verksamheten är ”värdefulla delar i helheten”.

Anders Lindberg utanför sin verkstad.

Stadsmuseet i sin tur har uttalat sig specifikt om Apteringsverkstaden och lyft fram byggnadens historiskt oumbärliga roll för områdets uppgift som regemente. Idag är byggnaden ”en värdefull del i regementsområdet som helhet och genom sin säregna arkitektur visas den ursprungliga funktionen tydligt”.

Men för inte också den arkitektoniska utformningen tankarna till en kapellbyggnad? Med det mörka valmade taket, de gröna fönstersnickerierna, den centrerade skorstenen och den ljusa putsen går det att dra paralleller till Gunnar Asplunds skogskapell i världsarvet Skogskyrkogården i Stockholm. Och går det inte att skönja influenser från kinesisk tempel- och taktradition? Oavsett vad för associationer som denna lilla byggnad väcker kan vi nog våga påstå att den för Göteborg är unik i sitt slag.

En av de övriga byggnaderna på området.

Övriga byggnader

Utöver den gamla Apteringsverkstan finns ytterligare ett antal gedigna byggnader på området som alla synes vara från samma tid. Fastighetskontoret ville riva ett par av dessa redan 2019 samtidigt som det funnits intresse från Krutbackens slöjd att hyra åtminstone någon av dem. I stället har de stått tomma i många år till ingen nytta.

Liksom Apteringsverkstan handlar det om ett par riktigt gedigna byggnader med kraftiga betongväggar och tilltagen takhöjd med vackert synligt bjälklag. Tillsammans med slöjdverkstan kunde dessa byggnader utvecklas till ett centrum för hantverk och konst, eller en kultur- och hantverksby om man så vill. Byggnaderna skulle lämpa sig väl för verkstäder, ateljéer och varför inte en replokal. För detta slags verksamheter skulle det inte krävas några omfattande renoveringar.

Interiör från byggnaden ovan.

Kulturen som förordas i detaljplanen för området öster om Kviberg kunde få en chans att utvecklas här, på riktigt. Här har Göteborgs stad en chans att åstadkomma något verkligt bra. Alla förutsättningar finns redan på plats: passande byggnader, all nödvändig drivkraft hos eldsjälarna på Krutbackens slöjd och inte minst kommunens egen plan som föreskriver kultur på denna plats.

Det anges i själva verket inget skäl till att riva dessa byggnader annat än att Idrotts- och föreningsförvaltningen aviserat att de saknar behov av dem. Tänk om den slutledningen skulle tillämpas på valfri byggnad i innerstan?

Vi uppmanar Fastighetskontoret att lyssna på sina hyresgäster och ta vara på deras önskemål. Att sluta med sin egenmäktiga vanskötsel av sina fastigheter i väntan på rivning och i stället se möjligheterna. Saknas denna förmåga, så lämna över till någon som är villig till långsiktig och ansvarsfull förvaltning. Det gäller den gamla Apteringsverkstan och dess kringliggande byggnader lika mycket som många andra byggnader i deras bestånd.

< Tillbaka till Aktuella fall