FASAD föreläser på Bokmässan

Riv inte Göteborgs unika värden

Under denna rubrik kommer FASAD att föreläsa på årets Bokmässa. Vi berättar om föreningens arbete och ger en kort historik om rivningar historiskt i Göteborg.

Stadens scen, lördag 30 september kl. 10.00-10.20

Just nu rivs stora delar av Göteborgs historiskt mest värdefulla bebyggelse. Ofta ligger kortsiktiga vinstmål bakom. Filip Laurits och Ola Nylander från Föreningen FASAD verkar för att stoppa rivningarna och vill visa för allmänhet, byggherrar och politiker vilken förstörelse av värden och miljöer en rivning av ett hus innebär.

< Tillbaka till Aktiviteter